ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลทางการเงิน

 • งบการเงิน

  งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564

  งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563

  งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563

  งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563

  งบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2563

  งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562

  งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562

  งบการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2562