Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูลอาคเนย์
 


 

 
   
 
  หน้าแรก/ร่วมงานกับเรา
   
   
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
 
 
  ตำแหน่งงานว่าง

 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและอะไหล่ กทม.(ปัตตานี,อุดรธานี,สมุทรสาคร)

ลักษณะงาน
- งานด้านประเมินราคาความเสียหายของรถ
- ติดต่ออู่ประกัน งานอะไหล่รถยนต์
- ทำการตรวจสอบ ประเมิน ราคาค่าจัดซ่อมและค่าอะไหล่ให้กับรถยนต์ประกันภัยและรถคู่กรณีจัดการให้มีการจัดซื้ออะไหล่จัดหาอะไหล่กรณีเป็นงานซ่อมที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่

คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ 22 - 34 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้เรื่องอะไหล่ยนต์, Body, ช่วงล่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาต
- ตำแหน่งงานต่างจังหวัดมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนั้นๆหรือสามารถไปปฎิบัติงานในจังหวัดนั้นได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ กทม.(สาขาแพร่,ตรัง.ชลบุรี,ชัยภูมิ,ขอนแก่น)

ลักษณะงาน
- สำรวจและตรวจสอบความเสียหายรถประกัน
- รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน บันทึกรายละเอียดรายงานการสำรวจอุบัติเหตุ
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า ผู้เอาประกัน หรือคู่กรณี เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในด้านกฎหมาย ตลอดจนแนวทางวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม   ติดตามผลคดีและทำการประกันตัวผู้ขับขี่

คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ 22 - 35 ปี
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีทุกสาขา หากจบคณะนิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านสำรวจอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพฯสามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
- สามารถขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ พร้อมมีใบอนุญาต
- มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจบริการ  มีทักษะในการเจรจา

ผู้จัดการสาขา (สุโขทัย,แม่สอด,ตาก,ชัยภูมิ,จันทบุรี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี,หัวหิน,ชุมพรพัทลุง)

ลักษณะงาน
- สร้าง,ขยาย รักษา และพัฒนางานตัวแทนของสาขา ตามพื้นที่ความรับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ควบคุม,ดูแล และบริหารจัดการงานสาขา
- นำเสนอแผนงาน,เป้าหมายการทำงานของสาขาให้บรรลุผลสำเร็จ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี - โท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้าน ประกันภัย / การตลาด ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีทักษะทางการตลาดและการเจรจาต่อรอง
- มีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง
- มีใจรักในงานบริการ
-  มีภูมิลำเนาอยู่ในสาขาที่ไปปฎิบัติงานหรือใกล้เคียง

 

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด,ฝ่ายประกันภัยขนส่งทางทะเล,ฝ่ายประกันภัยรถยนต์)

ลักษณะงาน
- พิจารณารับประกัน
- คำนวณเบี้ยประกัน
- แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์
- จัดทำกรมธรรม์ให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- หากมีประสบการณ์ทางด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชอบการเรียนรู้   รักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน

- บันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- จัดเก็บเอกสารและจัดทำรายงานให้หน่วยงาน

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
-  มีความอดทนและกระตือลือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี